સોમવાર, 11 નવેમ્બર, 2013

આંખો ભીનાશમાં

     


સંચર્યા કરે આંખોમાં
     ધારણાઓ પાંખોમાં
કિનારાના ભીના પથ્થરો ભીનાશમાં
કસાયેલી પાંખ વિહરે અવકાશમાં !
     સુખ ની દોડ આંખોમાં
     ચિંતાની ચિતા પાંખોમાં
નિરાશી દરિયાના ટીપા ખારાશમાં
નદી પર્વતી ભાષા છે ગુંજાશમાં !
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો