શનિવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2013

અક્ષર શ્રેણીમાં મ્હાલે છે


ટી.વી. ચેનલની જેમ રોજ લખાણ ચાલે છે
મૂળ અક્ષર શ્રેણીમાં યુઝર ટાઈપ ચાલે છે
નાનકી મેનુમાં વાનગી કવિતા ભણી ચાલે છે
રોજ પીરસવી રિમોટ કંટ્રોલ હાથે મ્હાલે છે 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો