સોમવાર, 24 જૂન, 2013

ગંગાને આવી તુજ આંસુની ઇરછા....!!

દ્રશ્ય આ કરૂણતા ના કેમેય ના ભૂલાશે
લોકમ્રુત્યુ ના શું ઢેર કંઈ સેહવાશે ??
કારમા રૂદનના ડુંસકા "મા" ના સંભળાશે
ખબર ન્હોતી કે આવો દિવસ પણ આવશે??
સાંભળીલો પોકાર હ્રદયાનો બોજ હળવો થાશે
નજરમાં થીજ્યા આંસુ તો નજર શાને મેળાશે??
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો