મંગળવાર, 18 જૂન, 2013

કોઈ ગઝલ મળે !!

જો રોંઉ આંસુ તો એ તો મને સહજ મળે
ને હું ના પેહલા તુજ નયનમાં ભેજ મળે
હ્રદય ની હઠ છે પ્રથમ થઈ મનને મળે
પછી ભલે ને વધારે નહી તો સહેજ મળે
રખડું ઇરછા ભળી જાય જો હું મા તું મળે
ચાહું તુજ ને મુજમાં કોઈ ગઝલ મળે !!
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો