બુધવાર, 17 એપ્રિલ, 2013

મેહુલિયા ને વળગી ગઈ........!!


સંતાડી ને રાખ્યા શબ્દો ને ...કવિતાનો વિરડો ઉલેચ્યો ને...!  
 ---રેખા શુક્લ                                                                                                              
વસંત જોઈને હરખાઈ ગયા ગલુડિયા ફોટા પડાવા બેસી ગયા...!!
---રેખા શુક્લ  
ફેસબુક ગુલમ્હોરીને ખરી કવિતાઓ પાંદડી ને થઈ ગઈ હું કેસરવર્ણી..!!
અક્ષરોના બચ્ચા લઈને બતક થઈ મ્હાલે કવિતા જોને કંચનવર્ણી.....!!
---રેખા શુક્લ  
મુશળધાર વરસ્યા શબ્દો કોરીકટ કવિતા પર
સુગંધ સુગંધ ફુલો ખીલ્યા ફટાફટ કવિતા પર
---રેખા શુક્લ

મેહુલિયા ને વળગી ગઈ........!!
લીલી હરિયાળી બાંધણી ચોમેર પ્રસરી ગઈ
ડોકિયા કરતી પાંદડીઓ મારંમાર હરખી ગઈ 
પગલી પાડી સસલી વારંવાર શરમી ગઈ
 ટપક્યાં મોતી મુંછે બાથંબાથ ફરકી ગઈ !!
---રેખા શુક્લ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો