શુક્રવાર, 18 જાન્યુઆરી, 2013

ફુલ પથ્થર થઈ ગયા.......


નિરખી લે આત્મા છે...સહનતાની શક્તિ છે....
સંદેવનાનું પરપોટુ અડે.. પ્રતીક્ષાએ મુક્તિ છે...
દિલ ના ઉઘડ્યા દ્વાર.. શે પળમાં બંધ થઈ ગયા...
બોલ્યા કરે છે શબ્દો... કે ફુલ પથ્થર થઈ ગયા....
--રેખા શુક્લ 

1 ટિપ્પણી:

 1. દુઃખના પગમાં સુખનાં ઝાંઝર સુખના પગમાં બેડી,
  મોટો મોટો મહેલ છતાંયે મનની સૂની મેડી.

  હર્યાભર્યા આ લોકો વચ્ચે
  ઝૂરવું ઝીણું ઝીણું,
  હરખતણી આ હાટડીઓમાં
  ક્રંદન કૂણું તીણું,

  ક્યારેક થાય કે ઊડી જાઉં ને બૂડી જાઉં ને પગને લઉં ઊખેડી,
  દુઃખના પગમાં સુખનાં ઝાંઝર સુખના પગમાં બેડી.

  બંધ કરી ને બંધ બારણાં
  એમાં હું ગૂંગળાઈ રહી,
  પથરાળા આ મૌનની વચ્ચે
  હોઠ સીવીને ગાઈ રહી,

  કપાઈ ગયેલી આંગળીઓથી સિતાર શાને છેડી,
  દુઃખના પગમાં સુખનાં ઝાંઝર સુખના પગમાં બેડી.

  - પન્ના નાયક

  જવાબ આપોકાઢી નાખો