શનિવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2012

જો તું મળવા આવે કાન


તમન્ના બધી જાગી ઉઠે જો તું મળવા આવે કાન

આ ૠતુ બદલાઇ જાય જો તું મળવા આવે કાન

જમાનો અરે જલી જાય જો તું મળવા આવે કાન

આ દુનિયા ભરના ઝગડા, ઘરના હાલ ને ચાલ

બધી બલા ટળી જાય જો તું મળવા આવે કાન
--રેખા શુક્લ ૧૨/૦૩/૧૨

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો