મંગળવાર, 11 ડિસેમ્બર, 2012

પ્રેમ એટ્લે પ્રેમ ...હાંથે ગુંથેલ મોગરાની વેણી ઝુલે અંબોડ્લે એટ્લે પ્રેમ

સામે ચાલી મળે પતંગિયાની પગલીયું એટ્લે પ્રેમ

ચોમાસું ખાબોચિયે ને ધુળ મહીં ન્હાય ચક્લી એટ્લે પ્રેમ

કાળમીંઢ પથ્થરે ઝુલે ઝરણાનું પારણું એટ્લે પ્રેમ

--Rekha Shukla 12/11/12

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો