બુધવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2012

લક્ષ્મીજી ને અર્પણ...!!

ઊગ્યું ફુલ સમર્પણનું તમારે આંગણે..
બિરાજો તમે તો સુંવાળા કમળમાં..

કહું છું હું તમને અમારા સ્મરણમાં..
રહૂ છું હું દિલમાં તમારા સ્મરણમાં..

બનાવવું છે ઘર બસ તમારા ચરણમાં...
ડુબવું છે મારે તમારા સ્મરણમાં...

ન જાવું અમારે જીવનના વમળમાં...
ભળવું શાક્ષરમાં અક્ષરના ભ્રમણમાં...
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો