શનિવાર, 5 નવેમ્બર, 2011

ખરીને તારલા…

ખરીને તારલા નજરમાં ભરાયા
અંધારે નહીં પણ અજવાળે દેખાયા
લાગણીના જાળામાં શ્વાસ રૂંધાયા
નવા વર્ષના અભિનંદન જ્યારે નવાજ્યા
સમજાશે અનુભવે કે તાંતણાય તણાયા
બચીને કેમ બુડવાનું જી-વનના જાળામાં
રેખા શુકલ(શિકાગો)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો