શુક્રવાર, 12 જુલાઈ, 2019

ના કાપો

ધરતી પાડે ત્રાડ, ના કાપો ભાઇ ઝાડ..
બળ્યા ગુલાબ ને લો હવે બળે પણ ઘાસ...
આભે જો માનવ બળે, ના કાપો ભાઈ ઝાડ...
વરસો જોડે હાથ બાળ, ના કાપો ભાઈ ઝાડ ...
Image result for child praying
--- રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો