ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2017

મહેક વસંતની


ફૂલી ફાટી મહેક વસંતની 
કદમ્બડાળે ઝૂલી હારમાળા પંક્તિની
રેશમી દોરીએ લટકે ફૂલો શબ્દ બની

ઉપર ચીંટકાવ્યું ઝાંકળ જો બુંદ બની
ઉગ્યુ'તું મેઘધનુ ઝાંકળ મહીં પર્ણની
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો