રવિવાર, 5 નવેમ્બર, 2017

સખીરી !!જાશું ઉડી રે સખીરી, 
દ્રષ્ટિકોણ છે પાંખ ને ગૂંથી
પાંખમાં ભેગી
ૠતુ ઋતુના વાયરે 
કરી પરિક્ર્મા સખીરી,
ઘાટીલા પારેવાં ભેગી
જાશું ઉડી રે સખીરી !!
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો