ગુરુવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2017

ઇબાદત અલગ છે !!


ઇબાદત અલગ છે !!
રણની રાહમાં સફર તૄષાની અલગ છે
વસવસો અધૂરપનો ગુલિસ્તાં અલગ છે
શરારત લોભાવે મૄગજળી લગન અલગ છે
દિન ઢળે ચંદરવા તળે શહાદતી પ્રણય અલગ છે
હ્રદય તૂટે તો ય રહી સલામત ધડકન ઉફ્ફ ઇબાદત અલગ છે
ચંદન ની ખુશ્બુ હથેળીમાં રહી ફૂલની જાત જ અહીં અલગ છે !!
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો