શુક્રવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2016

રમાડે મુજને મારી આર્યા...!!


ઝભલાં-ટોપી 'આર્યા'ના રમાણું
આવી જુઓ મારું નગદ નાણું 

મારું હૈયું હરખાઈ ને ફુલાણું 
બાંધુ ઘોડિયા ફુલોનું પારણું

હૈયા ના હાર ને હાલરડું ગાણું
પરસન થાજો મારું ફૂલ વસાણું
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો