બુધવાર, 24 ઑગસ્ટ, 2016

ફૂલ

ધરણી ની છાતી સૂકી ને વાદળને આવ્યું વ્હાલ
સૂરજે કરી સાજીશ એમાં રોયું ઘાસ આસપાસ

જા જા કરતી ઉડી લટો ને પવને કર્યું'તું વ્હાલ
વિજલડી ત્રાટકી ભીંજ્યું એક ફૂલ મજાનું ખાસ 
----રેખા શુક્લ

1 ટિપ્પણી:

  1. My name is bryce wilson photographer, . I am a filmmaker, photographer, and freelance photojournalist from Melbourne, Australia.

    My photographs and reportage from the front lines in Ukraine's east have been seen on ABC Australia, Conflict News, The Daily Mail, Mashable, Business Insider, and more.

    I was a subject in Red Bull's groundbreaking 'URBEX: Enter at Your Own Risk' documentary series, starring in the world premiere debut episode, and I have been described as 'one of the world's most famous Urban Explorers'.

    Through photography and filmmaking I hope to make a positive impact in history, and change the world. I am a sum of all of my experiences - mistakes included - and I have learned from all of these to become the person I am today.

    જવાબ આપોકાઢી નાખો