મંગળવાર, 12 મે, 2015

કે આ કારણ વગર નો માણસ

કંકાવટી માં ટેરવાં ને 
મન દોડે ભ્રમ માં 
કે આ કારણ વગર નો માણસ

રોજ કરે ખરખરા 
ને નવાંગતુક શિશુ ની સુશૄષા..
કેવી ભીની ફૅર-વેલ ની વાતો 
પરિચિત ચેહરામાં
ને ઘૂંટડો સંબંધ શ્વાસમાં 
કે આ કારણ વગર નો માણસ 

સૌરભની તલાશ ચંદ્રમાં ને
રૂપ ખોલે ખિડકી આશમાં
અડધી વાતો મા ની કહે તુજ બાળને
સપ્તર્ષિ દેખાડી વાતમાં 
ખોવાઈ જાય 
કે આ કારણ વગર નો માણસ 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો