શનિવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2015

આવતો રે ...ઝંખુ રે ઝાઝુ

પૂરવની પ્રિતડી નું બંધાણ રહ્યું રે ઝાઝુ
લાલજીનું બંધાણ રહ્યું જીગરમાં રે ઝાઝુ
ફોડી ટચાકા લંઉ ઓવારણા ઝંખુ રે ઝાઝુ
બીબા વિણ પાડુ ભાત્યું આવતો રે ઝાઝુ
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો