મંગળવાર, 1 સપ્ટેમ્બર, 2015

ચરણે

કશાય કારણ વગર શું આવી શકું
ખુલ્લા હશે શું દ્વાર?  કે આવી શકું
અધુરા કરમાઈને ફોરમ બની શકું
ફૂલ સમું કાળજું ચરણે શું ધરી શકું 
----રેખા શુક્લ


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો