સોમવાર, 11 મે, 2015

કવિતા કરે ટહુકાર

કવિતા સળવળે જ્યારે યાદો ને સળ પડે 
-રેખા શુક્લ
કાળ ભમ્મર ઘેરાયા, વાદળ કરે પૂકાર
ચુંદડી એ ચિતરાયા, મોરલા કરે ટહુકાર
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો