સોમવાર, 4 મે, 2015

બંધાયો


નહોતા જાણતા તેની સાથે મગ્ન થયા,સંબંધ બંધાયો
જશોદા નો જાયો, થાંભલીએ બંધાયો, સંબંધ બંધાયો
ટપક્યા આંસુ, લૂછી આંખ્યું ખિલ્યા ફૂલ સંબંધ બંધાયો
જોડાયું જ્યાં ગામ સાથે લ્યો નામ  હવે સંબંધ બંધાયો
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો