બુધવાર, 17 જુલાઈ, 2013

રણમાં હોડી

હાથ જોડ્યા રણમાં હોડી સંબંધ છોડી ખબર બહુ મોડી પડી
હાથ હથોડી આયનાઓ ફોડી પુષ્પ ને ના કર અલગ તોડી
...રેખા શુક્લ

वो 
सामने है मेरे 
और
जुदा भी है
मेरा 
गुनहगार है वो
और
खुदा भी है।
------ अरुणा राय

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો