બુધવાર, 12 જૂન, 2013

પગલી પાગલ

મખમલી મૈં હું પહેલી જા રે જા ના તેરી સહેલી
મચલ મચલ ના જા તું સ્વપ્ન કી તેરી સહેલી
...રેખા શુક્લ

અગન અગન સુજન સુજન ફિરભી મૌત ન આઈ 
  રોક ચલી આઈ ... જો યાદ તેરી આઈ!!
મુડ મુડકે ના દેખા કર અબ મુંદ લી હૈ પલકે ખોલ આઈ
.....રેખા શુક્લ

પંછી બિછડે મિલને સે પેહલે બાંસુરી પગલી પાગલ ફિર લે આઈ !!
....રેખા શુક્લ

મખ્ખન મખ્ખન કિશન માંગે ચખન ચખન ફર્શ પે નાંચે
પત્તિયાં પત્તિયાં બુંદ ભાગે બતિયાં બતિયાં નિંદ સે જાગે
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો