બુધવાર, 27 નવેમ્બર, 2013

કોરી પાનીએ


કોતર્યુ છે દિલ અને રેત માં છે પગલાં 
કોરી પાનીએ સપના માંડે છે પગલાં !
---રેખા શુક્લ

શિક્ષક વેચે છે વિદ્યા અહીં 
વેચાય છે બારાખડી અહીં
માણસ થાય ભક્ષક અહીં
ભક્ષક રક્ષક વેચાય અહીં
---રેખા શુક્લ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો