રવિવાર, 10 નવેમ્બર, 2013

જયોતરોને સે ના આયે આંસુ લો હસ લિયા કરેંગે
ખુશી હો યા ગમ આંખોસે બયા કરેંગે...!!
---રેખા શુક્લ
બિછડકે તુમસે મિલના હૈ મિટકે ફિર હમે બનના હૈ....
જલાતે રહે હમસે હમે તો જયોત ફિર ભી બનના હૈં....
---રેખા શુક્લ

દૂર રહી મળતા રૂબરૂ રહ્યા !!
સંગમ અહીં શબ્દે હાજર રહ્યા 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો