સોમવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2013

કૄષ્ણઘેલી....પીંજાય

હળવાશી સુવાસ મોરપિંછની નીલાશ ભીંસાય
તુજ વિણ તનડું સીઝાય મુજ મનડું પીસાય

સહુ સુર રીસાય તુજ મોરલી થઈ પીંજાય
બહારોંકી મલ્લિકા રાતકી રાની જાય ભુંસાય
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો