સોમવાર, 22 જુલાઈ, 2013

खुदा

कैसे कहुं "ना" तुं "हा" मानले
आ मुजे देखले मै तुझे मान लु
तु हा मानले मुजसे जा मांगले
आ मुजे पा ले मैं तुझे जान दुं

इश्क है तो खुदा पास आ मांगले
आ बुला तु मुजे जरा सवंर लु
जां मुर्दे मे हुं इन्सान आ मानले
जिंदा मानले  आ खुदा मानलु
---रेखा शुक्ला

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો