ગુરુવાર, 23 મે, 2013

રૂક્યા મળી ચુમી લઈ....!!વળી ગયો મુજ ચેહરે ;લાગ્યો મુજને મળી ગયો !!
અક્ષર થઈ ભળી ગયો; પ્રાસ થઈ ઢળી ગયો..!!
હું અહીં અર્થ રડી ગયો; જરાંક જ્યાં અડી ગયો !!
નડી ગયો કહી ને આખરે; તો પંડ થૈ પડી ગયો !!

---રેખા શુક્લ

....તોય દિલમાં રહી ખુદાની કમી દુર કરે રાજી થઈ....!!

લહેર દોડે પહોંચવા કિનારે; પવન કાપે ચુમી લઈ
આવે ગઝલે ડુમો લઈ ...ટપકી ગાલ ચુસી લઈ
પર્વતનું પ્રેમી ઝરણું ને; વાદળ ગળે લાગે ઝુમી લઈ
ચાંદની નો પ્રેમ ચંદ્ર ;ધરતી હકથી લઈલે ઘુમી લઈ
જા દિવાને તુ ના સમજે; વધ ના આગળ મુજને લઈ
ગુનગુન ભમરો ફુલો કનડે; પતંગિયા ના હક ને લઈ
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો