બુધવાર, 24 એપ્રિલ, 2013

સવાર .....ટેરવે ઇશારો થઈ અડે છે સવાર રોજ લડે છે
ભળાય નશો તો રડે છે સવાર રોજ ચડે છે
પંછી સંગ રંગે ઉડે છે સવાર રોજ જડે છે
બની ઝાંકળ જો રડે છે સવાર રોજ પડે છ
----રેખા શુક્લ
*******************************


પટપટ પટપટ કોંક્રીટ માં ઉગ્યું નાનું જંગલ
જોતું ઢળ્યું સુરજનું ટપકું થાશે અહી મંગલ
તમરાં મારે સિસોટી છોરાં રમતાં લખોટી
એક મુરતની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા ટીચરની સોટી
--રેખા શુક્લ ૦૪/૨૯/૧૩
********************************
ભીતર અંતર આરસીએ કાન્હાની સોણી સુરત નિરખી
સપનાનો માળો વાંઝણી ઇરછા માણી ચણમાં સરખી
---રેખા શુક્લ ૦૪/૨૯/૧૩

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો