શુક્રવાર, 16 નવેમ્બર, 2012

જાનુ...........!!!


શહર તક હૈ સબકા અંજામ વો તો જાનુ
જલકરે હૈ ખાક હો જાના વો ભી તો જાનુ

વૈશતે દિલ-રસ્મો દિદાર ભી તો જાનુ
મજહબે ઇશ્ક હર રસમ કડી વો જાનુ

કિસી ખંજર યા તલવાર સે ના કમ જાનુ
નજરેં અંદાઝ પિલાયે જહર વો ભી જાનુ

હકીકત પરીંદે ધર્મ ઇમાન અશ્ક જાનુ
ગર્મ લહુ બિચ દોડતી યાદેં વો મૈં જાનુ

ઉલ્ફત કી કડી ડગર કયામતે ઇંતહા જાનુ
ઘુંઘટ પટ કી લાજ છોડ દર્શન કી પ્યાસી જાનુ

કેહ દે ક્રિશ્ના ભરી મેહફિલ વો મૈં ના જાનુ
ન હું રાધા ન મીંરા, દિવાની હું બસ જાનુ
------રેખા શુક્લ ૧૧/૧૬/૧૨

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો