રવિવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2012

ભિખડાં


પાછળ પાછળ ધર્મ પગદંડીએ

પ્યાસી તૃષા ભિખારી દંડી એ

સુજેલ ઘા ઉપસી ઉપડે પંડે

ભિખડાં ખોતરે અધર્મ ફંડે ફંડે
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો